#
0
ANNULERING

Herroepingsrecht voor de gebruiker (Een gebruiker is elke natuurlijke persoon die een rechtsgeldende overeenkomst aangaat, die voornamelijk voor commerciele noch professionele doeleinden gebruikt wordt)

Annuleringsrechten:

Annulering

U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te beeindigen. Deze herroepingperiode van veertien dagen gaat in op de dag waarop u of iemand door u aangesteld, de laastste producten in ontvangst genomen heeft. Om uw annuleringsrecht uit te oefenen moet u contact met ons opnemen (Zoobio GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Deutschland, Telefaxnummer: +3242682684, E-Mail-Adresse: [email protected]) en ons informeren over uw besluit tot (gedeeltelijke) ontbinding van de koopovereenkomst. U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde standaardformulier, maar dat is niet verplicht. Om in aanmerking te komen voor uw annuleringsrechten is het voldoende dat u de mededeling over het beroepen over dit recht voor afloop van de herroepingsperiode naar ons toestuurt.

Gevolgen van de annulering:

Zodra u de koopovereenkomst (gedeeltelijk) annuleert, zullen wij de kosten die wij bij u geincasseerd hebben inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die u heeft moeten maken wanneer u niet voor standaard verzending heeft gekozen), uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen vanaf de dag wanneer het verzoek tot annulering bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalwijze als u bij de originele bestelling heeft opgegeven. Hier worden voor u geen kosten in rekening gebracht.

Uitzonderingsregels op herroepingsrecht:

Er zijn algemene uitzonderingen op het herroepingsrecht (312g BGB), waarvoor wij het recht behouden ons te beroepen op de volgende regels: Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die niet vooraf gemaakt zijn, waar een individuele keuze van de consument voor nodig is en die speciaal zijn afgestemd op de persoonlijke voorkeuren van de koper. Het herroepingsrecht is niet geldig bij de levering van producten wanneer deze na levering onlosmakelijk met andere goederen worden gemengd.

Standaard annuleringsformulier:

((Als u de overeenkomst wil annuleren, vul dan dit formulier in en zend deze naar ons toe.)

- Aan: Zoobio GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Duitsland, Telefaxnummer: +3242682684, E-Mail-Adresse: [email protected]

- Hierbij annuleer/annuleren* ik/wij* de door mij/ons* afgesloten overeenkomst over de koop van de volgende artikelen/levering van de volgende diensten*:

- Besteld op / verkregen op

- Adres van klant(en)

- Handtekening van klant(en) (alleen bij papieren melding)

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is